Χειρουργική στόματος

Χειρουργική στόματος

Περιλαμβάνει τις μικρές χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στήν στοματική κοιλότητα , όπως χειρουργική εξαγωγή ημιεγκλείστων και εγκλείστων σωφρονιστήρων ,χειρουργική εκτομή χαλινών, ιστική αναγέννηση με χρήση οστικών μοσχευμάτων.

Παθήσεις Κροταφογναθικής Διάρθρωσης

Ο όρος “Επώδυνο Σύνδρομο Κροταφογναθικής Διάρθρωσης” αναφέρεται στο σύνολο των συμπτωμάτων που εκδηλώνονται στην κροταφογναθική διάρθρωση και περιλαμβάνουν πόνο στους μύες του προσώπου, στην άρθρωση ,καθώς και δυσκολία στην κίνηση της κάτω γνάθου.Η αιτιολογία του είναι πολυπαραγοντική.

Η ένταση των συμπτωμάτων και η φύση της αιτιολογίας είναι οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν τα βήματα της θεραπείας . Η εκτίμηση της ανάγκης ή μή για θεραπεία πρέπει να γίνεται από έναν οδοντίατρο με εμπειρία σε προβλήματα της ΚΓΔ .

Αν η δυσλειτουργία προκαλεί ενόχληση, πόνο, ή πρόβλημα κινητικότητας της γνάθου απαιτείται ιατρική αντιμετώπιση που μπορεί να περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή,θεραπεία με την χρήση νάρθηκα βρυγμού, τεχνικές χαλάρωσης, ψυχολογική υποστήριξη, ασκήσεις, φυσιοθεραπεία, ή σε σοβαρές περιπτώσεις χειρουργική θεραπεία.